• Banner4

Samenwerkingen

  • Humival is lid van Tabor en Vlaams welzijnsverband.
  • We hebben een intersectorale samenwerking met WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth.
  • Hiernaast hebben we ook nog een sectorale samenwerking met GOMM:

In 2014 startte GOMM (gedeelde ondersteuning op maat binnen het Meetjesland). GOMM is een samenwerkingsverband tussen 3 organisaties met name Humival, DVC de Triangel en Verburcht die zich alle richten tot personen met een (verstandelijke/motorische) beperking.

Naast een gemeenschappelijk aanmeldingspunt werken de partners samen op diverse domeinen; dagbesteding, informatieveiligheid, intake, facturatie en registratie.

Om de 2 maanden komen de directies samen in een stuurgroep. 2 maal per jaar sluiten leden van de raad van bestuur aan in de overlegroep.


brochure gemeenschappelijk aanmeldingspunt GOMM