• Banner4

Dagbesteding

Productateliers

Hier staat het product centraal. Deelnemers maken een product dat kwalitatief én zinvol is en dat kan verkocht worden. Het ritme en de mogelijkheden/draagkracht van de cliënt primeert op de noodzaak tot productie.

  • Bak: brood bakken, taarten, koekjes, popcorn, marsepein, confituur, choco, desserts maken, groenten en fruit snijden,…..voor eigen gebruik of verkoop.
  • Kaarsen: recyclage van oude kaarsen en gieten van nieuwe kaarsen in alle mogelijke maten, vormen en kleuren al of niet op bestelling.
  • Papier: recyclage van oud papier, wenskaarten, uitnodigingen, doosjes maken, werken met papier maché in functie van mogelijkheden en interesses bij de deelnemers al of niet op bestelling.

Belevingsactiviteiten

Hier staat het beleven van de activiteit centraal. De activiteit moet door de cliënt als zinvol ervaren worden en bijdragen tot zijn algemene ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Er wordt gewerkt volgens de principes van de basale stimulatie, sensorische integratie en sensotonisch evenwicht. De activiteiten zijn vooral gericht op de exploratie van de omringende leefwereld, welbehagen en stimulerende activiteiten voor de algemene ontwikkeling naast voorzien van voldoende ontspanning en rust.

  • Snoezelen: Er is aandacht voor het beleven bij de cliënt en het zorgen voor de sfeer. Snoezelen richt zich vooral naar gebruikers met een meervoudige beperking en nood hebben aan permanente individuele ondersteuning. Naast aandacht voor diverse vormen van massage wordt er ook gewerkt met klankschalen, aromatherapie en de tovertafel.
  • Thema: Hier ligt de nadruk op het creatief bezig zijn waarbij de cliënten instaan voor de versiering van ruimtes en feesten.


Ouderen

Ouderenwerking Een specifieke werking voor onze ouderen. Elke dag wordt er gewerkt rond 1 thema, rekening houdend met hun specifieke leefwereld. De groepen zijn samengesteld in functie van de interesses van de ouderen. Het ritme van de activiteiten is aangepast aan de leeftijd en de draagkracht van de cliënten: aangepast tempo, minder nadruk op fysieke activiteiten, inbouwen van rustmomenten, aandacht van het verleden, aandacht voor een gezellige en rustige sfeer.

Arbeidsgerichte activiteiten binnen- en buitenhuis

  • Klus: verzamelen en recycleren van PMD, glas, lampen, batterijen, papier en karton.Er wordt wekelijks naar het containerpark gegaan. Ook andere kleine 'klussen' worden door deze groep gedaan.
  • Klus +: Dit kunnen arbeidsgerichte activiteiten zijn bedoeld ten behoeve van de buitenwereld o.a. mailings verzorgen,plooien brieven, plooien van dozen,…
  • Begeleid werk: Individuele activiteiten die gebruikers zelfstandig uitoefenen in de buitenwereld: bv. verzorgen dieren in het asiel, mee helpen op de zorgboerderij, in de buitenschoolse opvang, klusjesman Woon- en Zorgcentrum, in het jeugdhuis, afwassen in de school, vegen van de speelplaats, enz.....
  • Enclavewerk: Activiteiten in groep in de buitenwereld onder begeleiding van de jobcoach zoals onderhoud begraafplaat gemeente, speelplein, sportvelden, onderhoud speelplaatsen van scholen e.d.

Voor begeleid werk en enclavewerk werd een jobcoach aangesteld. De jobcoach gaat op zoek naar nieuwe werkposten. Bij de toewijzing wordt via de arbeidsinteressetest gepeild welke activiteiten de voorkeur genieten bij de cliënten. De werkposten worden regelmatig geëvalueerd.

Kwalitijd

Is een werking waar er voornamelijk wordt gewerkt volgens de principes van structuurverlening en waar herkenbaarheid, vaste structuren en extra visuele ondersteuning van aanbod activiteiten kenmerkend zijn. Er worden zowel groepsactiviteiten als strikt individuele activiteiten aangeboden maar de nadruk ligt vooral op de individuele ondersteuning bij de activiteiten. De activiteiten leunen nauw aan bij de tradionele dagdagelijkse leefgroepsactiviteiten maar men maakt gebruik van een aantal specifieke methodologiën. De activiteit op zich is belangrijker dan de uitkomst of resultaat. Rust is even belangrijk of zelfs belangrijker dan actief bezig zijn.
Kwalitijd is een moment van aandacht, een troeteltijd, een kwaliteitsmoment. De kwaliteit is belangrijk dan de kwantiteit.